Concertagenda
"Fontanus" treedt een aantal keren per jaar op, met als hoogtepunt het jaarlijkse Bevrijdingsconcert op 5 mei in de Oude Kerk in Putten.

Het programma voor 2018 ziet er als volgt uit:

5 mei:                 Bevrijdingsconcert
26 juni:               Zingen in Garderen, gereformeerde kerk
26 juni:               Zingen in Nunspeet voor vertsandelijk gehandicapten
21 augustus:      Ensemble zingt in Garderen, gereformeerde kerk
29 september:    Ensemble zingt in Voorthuizen
9 oktober:           Zingen bij Bartimeus
27 oktober:        Ensemble zingt in Voorthuizen
21 december:    Kerstconcert
24 december:    Volkskerstzang sporthal Putten

2019

6 april:               Zingend naar de zondag in  Ermelo
6 mei:                Bevrijdingsconcert
19 december:    Kerstconcert


Meer informatie is verkrijgbaar bij onze secretaris: secretaris@mannenkoorfontanus.nl

Hoogtepunten
Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 40 jaren waren:

  • 1980/82 Concerten in het Solse Gat
  • eind mei 1987 - Reis naar Ladelund
  • oktober 1988 - Onthulling van een gedenksteen in Neuengamme
  • oktober 1991 - 15 jarig bestaan
  • oktober 1992 - Medewerking EO-ontmoetingsdag
  • 12 mei 1993 - Eerste TV-opname voor de EO in Vlaardingen
  • 24 december 1998 - Kerstviering Kon.Concertgebouw Amsterdam
  • 7 oktober 2006 - 30 jarig Jubileum. Concert in de Oude Kerk te Putten
  • 8 oktober 2011 - 35 jarig Jubileum. Concert in de Oude Kerk te Putten
Er waren meerdere radio- en TV-opnames. Maar ook mogen genoemd worden de diensten in "Het Dorp" bij Arnhem en de jaarlijkse Kerstavond met verstandelijk gehandicapten uit Putten.