Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" heeft in de loop van de jaren een aantal CD's opgenomen. Het repertoire bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlandstalige geestelijke liederen.
De meeste van deze opnames hebben plaats gevonden in de mooie Grote of Stefanuskerk in Hasselt.

Hasselt                   OrgelHasselt
Grote of Stefanuskerk Hasselt, met het schitterende orgel van Rudolf Knol!

CD-opnames


liedmetBoodschap
1991 - Een Lied met een  Boodschap                                       
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v Bert Elbertsen - orgel, Evert Ponsteen - bariton en Fred Mann - panfluit.

Psalm 42: 1, 4 en 5 / Heer van hierboven / Zoals ik ben / Elk uur,  elk ogenblik / Ziet in blinde razernij / Heer wees mijn Gids / Gij Die  treurt / Grote God wij loven U / Heer ik kom tot U / Aanschouw het Lam / Dicht bij het hart van God / Psalm 116 / Zondagmorgen / Orgelimprovisatie / Heilig Woord van God / Abba Vader.  
Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
CDnr: JQZ 3059-2 (UITVERKOCHT!)

HoortJezusroeptu
1993 - Hoort, Jezus roept U
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" Putten o.l.v. Wim Klein-Haneveld. M.m.v. Bert Elbertsen - orgel, Martin Zonnenberg - vleugel,  Annemarie Develing - hobo, Ria Tilma - sopraan

Ps. 84 / O Vader houdt ons / Als ik maar weet / Ps. 27 / Gebed des  Heeren / Liefde Gods / Voor U Heer leef ik / Ps. 108 /  Waarom o  God waarom / Hij die rustig en stil / O Heer Jezus kom / Improvisatie: Ere zij aan God de Vader / Mijn ziel wordt beschermd / De Heer is mijn licht / Ps. 146 / Nader mijn God bij U / Zie ons wachten aan de stromen / Volle verzeek'ring / Het nieuwe Jeruzalem / Jezus is wachtend / Hoort Jezus roept u.
Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
CDnr: JQZ 3076-2 (UITVERKOCHT!)

FontZingtGodsLof
1996 - Fontanus zingt Gods lof
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Bert Elbertsen - orgel, Anke Anderson - harp, Daniëlle van Laar - dwarsfluit.

Een lied voor mijn Koning / Psalm 98: 1 en 7 / God is mijn Leidsman /Heer, Hoe groot is Uwe macht / Ruwe stormen mogen woeden / Psalm 121:1, 2 en 4 / Samen in de Naam van Jezus (instrumentaal) / Spreek tot mijn hart, Heer Jezus / Als g'in nood gezeten / Gedenk aan mij / Fluistering der hoop / Als een hert (instrumentaal) / Er is een heuvel ver van hier / Psalm 124: 1 en 2 / Mijn Jezus, ik bemin U / Neder, nog nader / Meer liefde, o dierb're Heer / Tebe pojem / Als de Heiland zal verschijnen / I'll wish I had given Him more / Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt
Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt.
CDnr: STB CD 440.524 (UITVERKOCHT!)

instillenacht
1998 - In Stille Nacht . . .
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Het Rensink Ensemble, Daniëlle van Laar - fluit, Anke Anderson - harp, Bert Elbertsen - orgel.

Gloria intrada / Hoe zal ik U ontvangen / Gij biedt, Heer Jezus / In  der schepping morgenstond / Kerstzang / Volk'ren hoort! / Lofzang  van Zacharias / Laat het stil zijn in Uw nacht / Wat geen oog ooit had aanschouwd / In Bethlehems dreven / Eeuwen geleden / Al was des Hemels gloed geblust / Stille nacht / Heerlijk klonk het lied der eng'len / Christus komst / Machtige Heiland / Jezus, mijn Heiland / Op U mijn Heiland blijf ik hopen / Veni Jesu / Blijf bij mij Heer
Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
CDnr: STB CD 440.538

Heilsfontein
2002 - De Heilsfontein
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Klaas Jan Mulder - orgel, Bert Elbertsen - vleugel, Noortje van Middelkoop - panfluit, Hendrie Westra - marimba.

O liefde Gods / Luister naar Uw Heilands pleiten / Ga mij niet voorbij,o Heiland / Psalm 105: 1, 3, 5 en 24 / Zachtkens en teder / Vrees niet / Heer, wat een voorrecht / Jezus, Die mijn ziel bemint / Jezus is bij mij / Dank zij U Heer (instr.) / 'k Stond eens stil op mijn pad / Welk een Vriend is onze Jezus / Ik wil zingen van mijn Heiland / Psalm 21: 1, 5 en 13 / 'k heb gehoord van een stad / Het komt op aarde / Psalm 87: 1, 4 en 5 / Een land van zuiver licht / Het nieuwe paradijs/ Wat de toekomst brenge moge / Hoe groot zijt Gij!
Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
CDnr: STB CD 440.563

BlijfbijmijHeer kopie
2008 - Blijf bij mij Heer
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus". Deze CD is een compilatie van de eerste CD's uit de jaren '90 die inmiddels helemaal uitverkocht zijn, aangevuld met een aantal opnames van het TV programma Nederland Zingt m.m.v. Judith Sportel - sopraan.

O, denk aan het huis bij de Heer / Heer ik kom tot U / Psalm 84 : 3 en 4 / Mijn ziel wordt beschermd / Volle verzekering / Jezus, mijn Heiland / Gedenk aan mij / U nabij / Dicht bij het hart van God / Elk uur, elk ogenblik / Fluist’ring der Hope / Psalm 116 : 1, 3 en 10 / Er is een heuvel ver van hier / Veni Jesu / Zoals ik ben / Het nieuwe Jeruzalem / Als ’t bazuingeschal des Heren klinkt / Elke dag iets van de hemel / Blijf bij mij Heer. 
Bestelnummer: STB 440.606

CD hoes
2009 - Dank zij U Heer
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Een Begeleidingsorkest uit het Hineni Symfonie Orkest, Bert Elbertsen - orgel, Mario Telnekes - vleugel.

U bent alles / Heer, Neem mijn leven laat het Heer / Heer mijn hart zoekt U / Psalm 85 / Neem Heer mijn beide handen / Daar is kracht / Witter dan sneeuw / Volgen / Vertrouwen / Jezus ik kom tot U / Was jij daar / Waar kon ik heen / Psalm 42 / Dank zij U Heer / Jacobs ladder / ’t Is mij goed wat God doet / Nader mijn God bij U / Al de weg leidt mij mijn Heiland.
Bestelnummer: STH-CD 1409202

kblijfhemprijzeninmijnlied
2013 - 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" o.l.v. Evert van de Veen. M.m.v.  Bert Elbertsen - orgel, Noortje van Middelkoop - panfluit, Yta van der Zwaag - hobo, Harrie Stijf - piano.

Psalm 8 / Hoog boven alle vragen /  'k Blijf Hem prijzen in mijn lied / Geprezen zij God / Met het oog op U gericht / Luthers avondgebed / Wil o Heiland troost mij geven / Kom bij mij / Neem mijn leven, laat het Heer / In een donker graf gevangen / Welk een Vriend / Brandende lampen / Almachtig Vader / Onze Vader / Door de nacht / Er is een God die hoort / Glorie / Zeg het aan al die mensen.
Bestelnummer: QCD 339