Cd's

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v Bert Elbertsen – orgel, Evert Ponsteen – bariton en Fred Mann – panfluit.

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt

• Psalm 42: 1, 4 en 5
• Heer van Hierboven
• Zoals ik ben
• Elk uur, elk ogenblik
• Ziet in blinde razernij
• Heer wees mijn gids
• Gij die treurt
• Grote God wij loven U

• Heer ik kom tot U
• Aanschouw het lam
• Dicht bij het hart van God
• Psalm 116
• Zondagmorgen
• Orgelimprovisatie
• Heilig woord van God
• Abba Vader

1993

Hoort, Jezus roept U

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” Putten o.l.v. Wim Klein-Haneveld. M.m.v. Bert Elbertsen – orgel, Martin Zonnenberg – vleugel,  Annemarie Develing – hobo, Ria Tilma – sopraan

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt

• Psalm 84
• O Vader houdt ons
• Als ik maar weet
• Psalm 27
• Gebed des Heeren
• Liefde Gods
• Voor U Heer leef ik
• Psalm 108
• Waarom o God waarom
• Hij die rustig en stil
• O heer Jezus kom

• Ere zij aan God de Vader
• Mijn ziel wordt beschermd
• De Heer is mijn licht
• Psalm 146
• Nader mijn God bij U
• Zie ons wachten aan de stromen
• Volle verzeek’ring
• Het nieuwe Jeruzalem
• Jezus is wachtend
• Hoort Jezus roept u.

1996

Fontanus zingt voor gods lof

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Bert Elbertsen – orgel, Anke Anderson – harp, Daniëlle van Laar – dwarsfluit.

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt.

• Een lied voor mijn Koning
• Psalm 98: 1 en 7
• God is mijn leidsman
• Heer, hoe groot is Uwe macht
• Ruwe stormen mogen woeden
• Psalm 121: 1, 2 en 4
• Samen in de naam van Jezus
• Spreek tot mijn hart, heer Jezus
• Als God in nood gezeten
• Gedenk aan mij
• Fluistering der hoop

• Als een hert
• Er is een heuvel ver van hier
• Psalm 124: 1 en 2
• Mijn Jezus, ik bemin U
• Nader, nog nader
• Meer liefde, o dierbare Heer
• Tebe pojem
• Als de Heiland zal verschijnen
• I’ll wish i had given Him more
• Als ‘t bazuingeschal des Heeren klinkt

1998

In stille nacht...

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Het Rensink Ensemble, Daniëlle van Laar – fluit, Anke Anderson – harp, Bert Elbertsen – orgel.

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt

• Gloria intrada
• Hoe zal ik U ontvangen
• Gij biedt, Heer Jezus
• In der schepping morgenstond
• Kerstzang
• Volk’ren hoort!
• Lofzang van Zacharias
• Laat het stil zijn in Uw nacht
• Wat geen oog ooit had aanschouwd
• In Bethlehems dreven
• Eeuwen geleden

• Al was des Hemels gloed geblust
• Stille nacht
• Heerlijk klonk het lied der eng’len
• Christus komst
• Machtige Heiland
• Jezus, mijn Heiland
• Op U mijn Heiland
• Blijf ik hopen
• Veni Jesu
• Blijf bij mij Heer

2002

De Heilsfontein

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Klaas Jan Mulder – orgel, Bert Elbertsen – vleugel, Noortje van Middelkoop – panfluit, Hendrie Westra – marimba.

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt

• O liefde Gods
• Luister naar Uw Heilands pleiten
• Ga mij niet voorbij, o Heiland
• Psalm 105: 1, 3, 5 en 24
• Zachkens en teder
• Vrees niet
• Heer, wat een voorrecht
• Jezus, die mijn ziel bemint
• Jezus is bij mij
• Dank zij U Heer
• ‘k Stond eens stil op mijn pad

• Welk een vriend is onze Jezus
• Ik wil zingen van mijn Heiland
• Psalm 21: 1, 5, en 13
• ‘K heb gehoord van een stad
• Het komt op aarde
• Psalm 87: 1, 4 en 5
• Een land van zuiver licht
• Het nieuwe paradijs
• Wat de toekomst brenge moge
• Hoe groot zijt Gij!

2008

Blijf bij mij Heer

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus”. Deze CD is een compilatie van de eerste CD’s uit de jaren ’90 die inmiddels helemaal uitverkocht zijn, aangevuld met een aantal opnames van het TV programma Nederland Zingt m.m.v. Judith Sportel – sopraan.

• O, denk aan het huis bij de Heer
• Heer ik kom tot U
• Psalm 84: 3 en 4
• Mijn ziel wordt beschermd
• Volle verzekering
• Jezus, mijn Heiland
• Gedenk aan mij
• U nabij
• Dicht bij het hart van God
• Elk uur, elk ogenblik

• Fluist’ring der Hope
• Psalm 116: 1, 3 en 10
• Er is een heuvel ver van hier
• Veni Jesu
• Zoals ik ben
• Het nieuwe Jeruzalem
• Als ‘t bazuingeschal des Heren klinkt
• Elke dag iets van de hemel
• Blijf bij mij Heer

2009

Dank zij U Heer

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Wim Klein Haneveld. M.m.v. Een Begeleidingsorkest uit het Hineni Symfonie Orkest, Bert Elbertsen – orgel, Mario Telnekes – vleugel.

• U bent alles
• Heer, neem mijn leven laat het heer
• Heer mijn hart zoekt U
• Psalm 85
• Neem Heer mijn beide handen
• Daar is kracht
• Witter dan sneeuw
• Volgen
• Vertrouwen

• Jezus ik kom tot U
• Was jij daar
• Waar kon ik heen
• Psalm 42
• Dank zij U Heer
• Jacobs ladder
• ‘T is mij goed wat God doet
• Nader mijn God bij U
• Al de weg leidt mij mijn Heiland

2013

'k blijf Hem prijzen in mijn lied

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” o.l.v. Evert van de Veen. M.m.v.  Bert Elbertsen – orgel, Noortje van Middelkoop – panfluit, Yta van der Zwaag – hobo, Harrie Stijf – piano.

• Psalm 8
• Hoog boven alle vragen
• ‘K blijf Hem prijzen in mijn lied
• Geprezen zij God
• Met het oog op U gericht
• Luthers avondgebed
• Wil o Heiland troost mij geven
• Kom bij mij
• Neem mijn leven, laat het Heer

• In een donker graf gevangen
• Welk een vriend
• Brandende lampen
• Almachtig Vader
• Onze Vader
• Door de nacht
• Er is een God die hoort
• Glorie
• Zeg het aan die mensen

Bekijk agenda

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte!