Geschiedenis

De oorsprong en geschiedenis van ”Fontanus”

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” te Putten, hierna kortweg “Fontanus” genoemd, is opgericht in 1976. Waarom gekozen is voor de naam “Fontanus”?

Fontanus (geboren in 1545), wiens eigenlijke naam was Johannes Puts, was een prediker van formaat en een krachtig voorstander van het calvinisme. Hij studeerde o.a. bij Zacharias Ursinus, die o.a. samen met Olevianus, de Heidelberger Catechismus schreef.

Volgens de overlevering zou Ursinus (zijn Nederlandse naam was ”de Beer”) tegen Johannes Puts gezegd hebben:’Men weet hier van geen putten; hier zijn fonteinen; en gij zult uit de heilfontein der Heilige Schrift drinken en anderen daaruit te drinken geven; heet daarom voortaan ‘Fontanus’.

En het is deze opdracht die ook terug te vinden is in de statuten van het mannenkoor.
Ds. Fontanus heeft zich vooral ingespannen om de kerk te dienen en het onderwijs op reformatorische grondslag zoveel mogelijk te stimuleren. In 1591 was hij de bewerker van de oprichting van een gymnasium, stelde zijn pastorie ter beschikking aan een Franse school en werkte mee aan de realisatie van een hogeschool in Harderwijk. In 1596 wordt door Ds. Fontanus en den Kerkeraad aan de Vroedschap van Arnhem verzocht ‘dat het drinken op iemands gezondheid, als eene Heidensche afgodische superstitie zijnde, mogte worden afgeschaft’. (Dat voorstel heeft het dus niet gehaald!) Op 70 jarige leeftijd overleed deze uitmuntende prediker. Zijn lijfspreuk was: Jehova Regnat d.i. de HERE regeert. Daaruit spreekt vooral zijn vertrouwen op God. Hij stierf in de Heere gerust. Hij was geen schrijver. Wel een preker. Van vrije genade!

Het koor startte op 5 oktober 1976 met 26 leden en heeft nu inmiddels ongeveer 80 leden. De dirigenten in die periode waren:

• Gijs Evers van 5 oktober 1976 tot 1981
• Henk van Zonneveld van 1981 tot juni 1984
• Dick van Leeuwen van juni 1984 tot 30 april 1990
• Wim Klein Haneveld van juni 1990 tot augustus 2011
• Evert van de Veen van augustus 2011 tot heden

Vaste organist van “Fontanus” is Bert Elbertsen uit Ede.

 

Bekijk agenda

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte!